• Müşteri Hizmetleri

    +09(262) 658 80 56

  • Bize Ulaşın

    info@ansametal.com.tr

Kalite Politikamız:

Metal İşlem teknolojilerinin uygulanmasında ve geliştirilmesinde beklentilerin de üstünde en kaliteli hizmeti müşterilerimize sunabilmektir.

Bunun için;

* Sektörde önde gelen firmalar arasında yer almak,

* Kesintisiz bir kalite seviyesine ulaşmak,

* Kalite Yönetim Sistemi’ni sürekli geliştirmek,

* Çalışanların görevlerini zamanında, inanarak ve sonradan düzeltmeye gerek kalmayacak şekilde yapmalarını sağlamak,

* Öneren, düzelten ve geliştiren kişilerle, zevkle çalışılan mükemmel bir iş ortamı oluşturmak.

Böylece, müşterilerimiz başta olmak üzere tüm kişi ve kurumlarca firmamızın benimsenmesini sağlamaktır.

Seç Politikamız :

* SEÇ (Sağlık, Emniyet, Çevre) konusunda tüm kanun ve yönetmeliklere uyacağımızı,

* SEÇ ile ilgili bütün faaliyetleri “TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” ve “TS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” ne uygun olarak düzenleyip geliştireceğimizi,

* Çevreye zarar vermeyecek ve kaynak kullanımında tasarruf sağlayacak uygun teknoloji ve yöntemleri araştırıp uygulayacağımızı,

* Firmamız sınırları içerisinde çalışan personel, taşeron ve ziyarete gelen tüm insanların sağlık ve güvenliğini sağlamak için imkanlar dahilindeki tüm önlemleri alacağımızı,

* Atıkların yaratacağı kirliliğin önlenmesi için, atık miktarlarını ve bu atıkların olumsuz etkilerini azaltıcı önlemleri alacağımızı,

* Makina, araç, cihaz, tezgah, malzeme hareketleri, üretime yardımcı araçlardan kaynaklanan riskleri ve çalışma ortam şartlarından doğan potansiyel tehlikeleri en aza indirgemek için çalışacağımızı,

* Sürekli gelişim anlayışı ile SEÇ politikamızı ve SEÇ yönetim sistemimizi geliştirip, performansımızı durmaksızın arttıracağımızı,

* SEÇ bilincine katkıda bulunmak amacıyla tüm çalışanlarımızı eğiterek bilinçlendireceğimizi, taahhüt ederiz.
 

Kalite Politikamız

20 Yılı aşkın
Tecrübe